Skolor

Till skolor erbjuder vi såväl hjälp med att genomföra lektioner som att få del av vårt självstudiematerial. 

Självstudiematerialet kan användas i den reguljära undervisningen eller som ett komplement till sin egen invanda lektionsplanering. 

Ett stort och kostnadseffektivt användningsområde av vårt självstudiematerial är att kunna erbjuda detta till elever som står i kö till den reguljära undervisningen. Det finns dessutom ett stort antal elever som klarar sig bra detta och med pedagogens stöd i mindre omfattning än idag. 

Ett syfte med att ta fram materialet har varit att avlasta skolor från mer eller mindre självgående elever, för att kunna tillhandahålla mer resurser till elever som kräver mer tid.