Självstudiematerialet

På vår plattform finns hela SFI-kursen, där eleverna självständigt kan arbeta. Vårt material är inlagt i ett mycket genomtänkt och genom många år utarbetat inlärningsflöde. I princip börjar man med den första filen och arbetar sig framåt i kursen. Inlärningsflödet följer progressionen som vi har arbetat med i Älmhult under alla år. Progressionen i vår kurs har vi utvecklat under mer än 25 års undervisning i SFI. Under vår verksamma tid som lärare har vi anpassat både materialets innehåll och pedagogik efter löpande forskning.

Materialet är liksom kursen indelad i delkurser, med samma progression. Materialet följer våra böckers kapitel-struktur. I varje kapitel är materialet upplagd i ett inlärningsflöde med ett antal lektioner. Lektionerna innehåller varierande övningar. Flödet av momenten bygger på vår erfarenhet från det fysiska klassrummet.

En väl utarbetad och lättillgänglig statistik över sina elevers prestationer och aktiviteter finns tillgänglig för pedagogen.

Inlärningsflödet har fått sin struktur genom att fördela samtliga moment så att en naturlig progression uppnås. Momenten är:

1. Filmer
2. Nya ord
3. Träna nya ord
4. Läsa
5. Övningsuppgifter
6. Prata
7. Skriva
8. Höra

Filmer

Filmer Det finns över 250 pedagogiska lektionsfilmer. Filmerna förklarar den aktuella grammatiken. Texter finns också inspelade, där eleven kan lyssna och genom illustrationer förstå texternas innehåll och det aktuella grammatiska momentet, som man är på i det aktuella inlärningsflödet.

Nya ord

Varje lektion, och ibland vissa övningar, inleds med de nya ord som används här. Eleven kan lyssna på orden och sedan själva översätta dem med ett lexikon. En länk till Lexin finns på varje sida.

Träna nya ord

I den första delkursen finns det för samtliga nya ord även att träna nya ord. I början av kursen kan detta vara ett bra moment eftersom det grundläggande ordförrådet kan vara avgörande för elevens framgång på kursen.

Från delkurs 2 finns det i slutet av varje kapitel övningsuppgifter på samtliga nya substantiv i kapitlet.

Från delkurs 3 finns det Övningsuppgifter på samtliga adjektiv och verb i kapitlet.

Läsa

Till varje kapitel finns det en läsuppgift med läsförståelsefrågor. 

Övningsuppgifter

Varje lektion, där det förekommer något grammatiskt moment finns det ett rikligt antal övningsuppgifter. 

Prata

Alla kapitel innehåller minst en muntlig uppgift. Genom att mötas i online-klassrummet kan eleverna själva träna på detta eller genom att läraren öppnar sitt rum för att hjälpa till med feedback. 

Skriva

Samtliga kapitel innehåller skrivuppgifter. Skrivuppgifterna följer en tydlig progression, där färdigheten utvecklas i takt med kursens genomförande. När eleven börjar närma sig nationella prov och betyg finns det en bedömningsnyckel som kan vara till stor hjälp för pedagogen att göra sina individuella bedömningar.

Höra

Ett antal hörövningar finns i självstudiematerialet. Materialet innehåller ett väldigt stort antal ljudfiler som hjälper eleven att träna färdigheten att höra. Böckerna Svenska i fokus 1 och 2 är ett utmärkt komplement till självstudiematerialets hörövningar.