Kursen

SFI-KURSEN i Älmhult är indelad i 11 delkurser:

Delkurs 1 – Introduktion

Delkurs 2 – Inköp och kommunikation

Delkurs 3 – Hälsa och sjukvård

Delkurs 4 – Bostad

Delkurs 5 – Sverigekunskap

Delkurs 6 – Natur och fritid

Delkurs 7 – Utbildning

Delkurs 8 – Arbete

Delkurs 9 – Arbetsmarknad och Massmedia

Delkurs 10 – Litteratur

Delkurs 11 – Litteratur

Delkurserna har teman kring personliga domäner, samt en tydlig språklig progression. Den grammatiska strukturen är noga genomtänkt. Den ser du tydligt i böckernas innehållsförteckningar. Efter varje delkurs gör eleverna ett delkurstest. Testerna är i första hand till för elevens utveckling. Förutom de nationella proven arbetar pedagogerna med ständig individuell bedömning, som tillsammans ligger till grund för betygsättning. Här är det dagliga samarbetet till stor hjälp.

Efter delkurs 4 har man uppnått målen för betyg B.

Efter delkurs 8 har man uppnått målen för betyg C.

Efter delkurs 11 har man uppnått målen för betyg D.