Författarna

Författarna Stefan Andersson och Gullvi Weijk-Carlet har tillsammans utarbetat en mycket framgångrik kurs i SFI. De sista åren har de jobbat tillsamman på Haganässkolan i Älmhult, och samtidigt skrivit Svenska i fokus 1 och Svenska i fokus 2. Böckerna ges ut av Liber AB.

Framgången ligger mycket i dagligt samarbete, komplettering av varandras styrkor, engagemang, eleven i centrum och samsyn på grammatikens roll som förklaringsmodell.

Efter många års arbete finns kursen tillgänglig för alla, genom två väl strukturerade böcker samt i det här digitala materialet, som är ett utmärkt hjälpmedel för pedagogen.

Författarna har under många år arbetat dagligen med datorn som en naturlig del i klassrummet. Förutom bildspel, sökningar på Internet, mejlkorrespondens med eleverna och lektionsanteckningar är varje lektion uppkopplad online. Det innebär att eleverna kan följa undervisningen via sin dator. Som hjälpmedel för detta används Adobe connect (se Scoolias och Wezupports hemsida).

Stefan Andersson har varit en av Libers SFI-inspiratörer, där han har besökt ett stort antal skolor i landet.

Stefan kommer gärna på någon studiedag, arbetsplatsträff eller liknande för en workshop. Där ger han didaktiska tips och förklarar hur man arbetar med struktur och progression i Älmhult. Sådana här träffar går även lätt att ordna i online-klassrummet.

Nu har Stefan lämnat det fysiska klassrummet och tillsammans med Gullvi tagit med sig alla gedigna erfarenheter i Älmhult till online-klassrummet. Detta är numera Stefans vardag.

Vårt mål i Älmhult har varit att ha 100 % måluppfyllelse och det har vi lyckats med. Den här målsättningen lever vidare i vår nya distansutbildning i SFI.