Böckerna

Svenska i fokus är ett läromedel för SFI, Svenska för invandrare. Läromedlet består av 2 böcker, Svenska i fokus 1 och Svenska i fokus 2. Dessa böcker täcker kurs C, och fungerar såväl på spår 1 som på spår 2 och 3. Svenska i fokus 3, är kommer ut under våren i digital form. 

Varje kapitel har ett tydligt mål och syfte. Varje moment är väl genomtänkt, så att pedagogen vet varför man gör just det momentet just då. Det är till stor fördel att varje elev vet vad man ska uppnå genom varje kapitel. Till varje bok finns en väl genomarbetad lärarhandledning, där du kan läsa mer om detta. Där finns också extrauppgifter, textmanus till hörövningar, förslag till läxor, delkurstester m.m. 

Alla texter och instruktioner är inspelade på en DVD-skiva, liksom svaren på de flesta uppgifter. Stor vikt läggs vid att höra. Pedagogiken är enkel – ingen kan uttala det som man aldrig har hört. I böckerna finns övningar i att uttala vokaler och konsonanter samt prosodiövningar i ord och satsprosodi. Den rikliga mängden av ljudspår gör det möjligt att på egen hand träna prosodi och uttal. 

Alla som snabbt vill lära sig god svenska och som gärna studerar självständigt kommer att uppskatta Svenska i fokus. Serien har en snabb och tydlig progression och lägger grunden till svenskan. Även efter studierna är Svenska i fokus väl värd att återvända till. 

Svenska i fokus 1 är ett utmärkt material även för ”migrationssvenska”. 

Kapitlen bygger oftast på ett visst språkligt moment som: 

* presenteras med faktarutor, tabeller och bilder 

* tränas med snabba, varierade övningar 

* exemplifieras med vardagsnära texter, dialoger och hörövningar 

* tillämpas och fördjupas med muntliga och skriftliga övningar